> Informace o webu

Informace o webu

Vlastníkem a provozovatelem internetových stránek www.nadacevodafone.cz je nezávislá a státem registrovaná nezisková organizace Nadace Vodafone Česká republika se sídlem Praha 10, Vinohradská 167, PSČ 100 000, IČ: 274 42 268, zapsaná v nadačním rejstříku vedeným Městským soudem v Praze oddíl N, vložka 583 (dále jako "Provozovatel").

Prohlášení o přístupnosti

Provozovatel www stránek prohlašuje, že tyto stránky se snaží o maximální přístupnost obsahu i všech svých funkčností pro všechny uživatele internetu.

Obsahová stránka prezentace je vytvořena HTML 4.01 Transitional, vizuální stránka prezentace pak s využitím CSS 2.

Při tvorbě stránek bylo přihlíženo k metodickému pokynu MIČR (Best practice - pravidla pro tvorbu přístupného webu, z 25. 8. 2004), k hlavním normám WCAG 1.0 (Web Content Accessibility Guidelines 1.0, z 5. 5. 1999), s důrazem na splnění pravidel s prioritou 1, a k metodickým pokynům projektu "Blind Friendly Web" Sjednocené organizace nevidomých a slabozrakých ČR (ze dne 4. 2. 2004).

Cookies

"Cookies" jsou informace, které jsou z internetové stránky převáděny na hard disk počítače uživatele stránek. Cookies umožňují internetové stránce zapamatovat si důležité informace, které uživateli ulehčí další její používání.

Jako většina internetových stránek, i stránky Provozovatele používají cookies. Na základě anonymních datových objektů například Provozovatel sleduje celkový počet návštěvníků na těchto stránkách.

Pokud nechce uživatel cookies používat nebo pokud chce, aby internetový prohlížeč použití cookies oznámil, musí tento ve svém internetovém prohlížeči vybrat příslušnou volbu. Zablokuje-li uživatel všechna cookies, nebude moci využít některé funkce těchto stránek.