Rok jinak

Rok jinak

Do programu Rok jinak se mohou hlásit lidé z byznysu a státní sféry, kteří chtějí dát své kariéře nový směr a propojit své dosavadní zkušenosti a know-how s neziskovými projekty, jejichž cílem je dosažení pozitivní společenské změny využitím moderních informačních a komunikačních technologií. Součástí nových řešení v rámci projektů mohou být aplikace, využití dat, sítí, internetu věcí nebo i jiná technologická řešení, která mají ambici pomoci minimálně 1 000 uživatelům. Klíčové pro udržitelnost těchto nových řešení je přenos know-how mezi grantisty a pracovníky z neziskových organizací a zvyšování inovačního potenciálu neziskových organizací (tzv. capacity building). Program je unikátní v tom, že grantistům hradí roční mzdu ve výši, na kterou byli z předchozího zaměstnání zvyklí.

Rok jinak byl CSR experty označený za nejzajímavější CSR iniciativu v ČR v roce 2015 (zdroj: CSR & Reputation Research 2015). Kampaň 2016 rekrutuje uchazeče a projekty již pro devátý ročník. Doposud program absolvovalo 45 grantistů. Jejich osobní zkušenosti z Roku jinak si můžete přečíst zde. Ve spolupráci s Českou televizí vznikl cyklus 7 časosběrných dokumentů o účastnících Roku jinak 2014, které můžete shlédnout v on-line v archivu ČT2 zde.

Pro koho je program určen

Program Rok jinak je otevřený pro lidi z byznysu a státní sféry bez rozdílu věku, pohlaví či kvalifikačního profilu s prokazatelnou praxí v oboru min. 5 let. Výjimkou jsou lidé, kteří v současné době již působí v neziskovém sektoru v zaměstnaneckém poměru a kteří jsou déle než 3 měsíce nezaměstnaní v době podání žádosti. Lidé z praxe přichází do programu Rok jinak se svými specifickými kompetencemi, které využívají k realizaci projektu a k celkovému rozvoji neziskové organizace.

Na druhé straně se do programu zapojují neziskové organizace a sociální podniky se sídlem v České republice, které mají projektový záměr, pro jehož realizaci potřebují experta se specifickými kompetencemi. Nezisková organizace, v níž je projekt realizován, musí vykonávat společensky prospěšnou činnost, která má doložitelné výsledky a transparentní financování. 

Kritéria a podmínky

Kritéria hodnocení žádostí

Hodnocení relevantních kompetencí uchazečů

  • Pracovní praxe v oboru a zájem o další rozvoj v oboru
  • Prokázaná schopnost vést projekt (referenční projekty)
  • Motivace ke změně, iniciativa
  • Angažovanost v komunitě či společensky prospěšných aktivitách

Hodnocení projektových záměrů

  • Nový a originální přístup k řešení problému
  • Míra využití technologie a její novost
  • Dopad řešení a jeho měřitelnost
  • Zapojení grantisty do realizace
  • Zapojení cílové skupiny a stakeholderů
  • Dlouhodobá udržitelnost
  • Kapacity realizačního týmu

Podmínky realizace

  • Po celou dobu projektu hradí Nadace Vodafone formou grantu dosavadní průměrnou měsíční mzdu účastníkovi programu.
  • Projekty jsou realizované na území České republiky případně v zahraničí neziskovými organizacemi se sídlem v České republice.
  • Projekt cílí na dosažení pozitivní společenské změny s využitím moderních informačních a komunikačních technologií a má dopad na více než 1 000 koncových uživatelů.
  • Účastník programu přímo realizuje projekt, v rámci kterého využívá své specifické kompetence, a současně je plně integrovaný do organizační struktury neziskové organizace, aby docházelo ke každodennímu přenosu know-how a rozvoji neziskové organizace jako celku.
  • Projekt musí mít jasnou intervenční logiku a nastavený způsob evaluace dopadu.
  • Povinné výstupy z projektu: kvartální průběžná zpráva, závěrečné vyúčtování grantu, alespoň 4 příspěvky na sociální sítě Nadace Vodafone, průběžně fotky z realizace projektu, informace o mediálních vstupech a veřejných aktivitách účastníka a projektu, krátké asi 1,5 minutové video v závěru realizace projektu o svých zážitcích a zkušenostech během Roku jinak.

Průběh a harmonogram

  1. Grantista a nezisková organizace rozpracují společně projektový záměr (grantovou žádosti), který má jasnou intervenční logiku a evaluační plán. Zaměření projektu musí být v souladu s Podmínkami realizace (výše).
  2. Grantová žádost musí být odevzdána prostřednictvím online formuláře do 31. října 2016.
  3. Posléze proběhne hodnocení projektů a osobní pohovory před odbornou porotou, která rozhodne o vítězných projektech.

Časový harmonogram:

15. září 2016 zahájení příjmu žádostí
31. října 2016 uzávěrka žádostí
1. - 15. listopadu 2016 1. kolo hodnocení žádostí
20. - 22. listopadu 2016 2. kolo hodnocení žádostí – osobní/telefonické pohovory
30. listopadu 2016 osobní pohovory s odbornou porotou
leden - březen 2017 zahájení realizace projektů
rok 2017 realizace projektů Roku jinak

Kontakty k programu

Michaela Rázgová

Programová manažerka
  • Rok jinak
  • Vpohybu
  • Zaměstnanecké programy

michaela.razgova@vodafone.com

Chci odebírat newsletter

Přejete si dostávat pravidelné zprávy o našich aktivitách a programech? Vyplňte prosím svou e-mailovou adresu:

Výše uvedené údaje jsou zpracovávány pouze Nadací Vodafone Česká republika pro účely zasílání newsletteru a nebudou poskytnuty třetím stranám.

Dekujeme za přihlášení k odběru newsletteru.

Na váš e-mail jsme odeslali potvrzovací zprávu s aktivačním odkazem. Po prokliknutí tohoto odkazu bude váš e-mail zařazen k odběru novinek.