Úvod > Programy > Technologie pro společnost
+ Zobrazit postranní panel - Skrýt postranní panel

Technologie pro společnost

vfn_technologie_1000x336

Grantový program Technologie pro společnost podporuje inovativní společenské využití moderních informačních a komunikačních technologií. Program je určený pro neziskové organizace a spolupracující subjekty, které tato řešení využívají v praxi. Právní podmínky programu naleznete zde.

Podporujeme například vývoj společensky prospěšných mobilních aplikací nebo technologické inovace umožňující integraci a zvýšení kvality života znevýhodněných skupin a seniorů nebo projekty využívající potenciál otevřených dat (více zde).

Prvním krokem k získání podpory Nadace Vodafone v rámci programu Technologie pro společnost je absolvování našeho akcelerátoru Laboratoř Nadace Vodafone (více zde). Podívejte se, jak se do Laboratoře přihlásit (zde).

 

•   V roce 2015 jsme mezi žadatele rozdělili částku ve výši necelých 8 000 000 Kč

•    Minimální ani maximální výše grantu není stanovena

•    Financování až do 100% nákladů projektu

 

 

Podporujeme

  • Veřejně prospěšné mobilní aplikace
  • Veřejně prospěšná řešení a projekty využívající informační a komunikační technologie
  • Zvyšování dopadů existujících technologických řešení a mobilních aplikací
  • Vzdělávací akce, workshopy a konference pojednávající o společenských dopadech moderních technologií a hledající nové cesty společensky prospěšného využití
 Nepodporujeme

  • Samostatný nákup vybavení a softwaru
  • Samostatné provozní náklady
  • Projekty, které nevnímáme jako veřejně prospěšné
  • Projekty, které nepřesahují členskou základnu organizace nebo nemají přímý dopad na cílovou skupinu
  • Projekty, které mají dopad na méně než stovky lidí

Přihlaste se