> > Technologie pro společnost

Technologie pro společnost

Technologie pro společnot

Grantový program Technologie pro společnost podporuje inovativní společenské využití moderních informačních a komunikačních technologií. Program je určený pro neziskové organizace a spolupracující subjekty, které tato řešení využívají v praxi.

Podporujeme například vývoj společensky prospěšných mobilních aplikací nebo technologické inovace umožňující integraci a zvýšení kvality života znevýhodněných skupin a seniorů.

 • V roce 2012 jsme mezi žadatele rozdělili částku více než 4 000 000 Kč
 • Minimální ani maximální výše grantu není stanovena
 • Financování až do 100% nákladů projektu

Podporujeme

 • Veřejně prospěšné mobilní aplikace
 • Veřejně prospěšná řešení a projekty využívající informační a komunikační technologie
 • Zvyšování dopadů existujících technologických řešení a mobilních aplikací
 • Vzdělávací akce, workshopy a konference pojednávající o společenských dopadech moderních technologií a hledající nové cesty společensky prospěšného využití

 Nepodporujeme

 • Samostatný nákup vybavení a softwaru
 • Samostatné provozní náklady
 • Projekty, které nevnímáme jako veřejně prospěšné
 • Projekty, které nepřesahují členskou základnu organizace nebo nemají přímý dopad na cílovou skupinu
 • Projekty, které mají dopad na méně než stovky lidí

Přihlaste se